RSS
A A A
SmodBIP

Lista wyznaczonych lekarzy weterynarii w powiecie Radzyń Podlaski w 2019 roku

I Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku, wystawiania świadectw zdrowia i sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
            

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
3. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
4. lek. wet. Joanna Daniewska – gm. Kąkolewnica
5. lek. wet. Patrycja Kępista – gm. Kąkolewnica
6. lek. wet. Janusz Leśniak – gm. Kąkolewnica
7. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
8. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska
9. lek. wet. Krzysztof Samczuk – gm. Komarówka Podlaska, Wohyń
10. dr n. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
11. lek. wet. Andrzej Dymek – gm. Radzyń Podlaski
12. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan Majorat
13. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Radzyń Podlaski
14. lek. wet. Kamil Dobek – gm. Radzyń Podlaski
15. lek. wet. Piotr Kołacz – gm. Radzyń Podlaski
16. lek. wet. Joanna Pawusiak – gm. Radzyń Podlaski
17. lek. wet. Michał Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
18. lek. wet. Maciej Rumiński – gm. Radzyń Podlaski
19. lek. wet. Leszek Koczkodaj – gm. Wohyń
20. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń
21. lek. wet. Mirosław Klementewicz – gm. Wohyń

            

II Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do sprawowania nadzoru
nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego,
oceny mięsa, nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju i sprawowania nadzoru nad rozbiorem mięsa
      

1. lek. wet. Ryszard Koślacz – ubojnia INDOS Bezwola
2. lek. wet. Ryszard Kusyk – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola
3. lek. wet. Jerzy Korec – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola
4. lek. wet. Leszek Koczkodaj – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola

           

III Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych
do badania mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa,
przeznaczonego na użytek własny
oraz badania mięsa zwierząt łownych po ich odstrzeleniu,
przeznaczonego na użytek własny
              

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
3. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
4. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
5. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska
6. lek. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
7. lek. wet. Andrzej Dymek – gm. Radzyń Podlaski
8. lek. wet. Michał Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
9. lek. wet. Maciej Rumiński – gm. Radzyń Podlaski
10. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan Majorat
11. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Ulan Majorat
12. lek. wet. Leszek Koczkodaj – gm. Wohyń
13. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń

                   

IV Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania badań rozpoznawczych, ochronnych szczepień i pobierania próbek do badań
              

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Grzegorz Wąchocki – gm. Borki
3. lek. wet. Marek Kukiełka – gm. Borki
4. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
5. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
6. lek. wet. Joanna Daniewska – gm. Kąkolewnica
7. lek. wet. Patrycja Kępista – gm. Kąkolewnica
8. lek. wet. Janusz Leśniak – gm. Kąkolewnica
9. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
10. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska, Wohyń
11. lek. wet. Krzysztof Samczuk – gm. Komarówka Podlaska
12. dr n. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
13. lek. wet. Andrzej Dymek – gm. Radzyń Podlaski
14. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan Majorat
15. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Radzyń Podlaski
16. lek. wet. Kamil Dobek – gm. Radzyń Podlaski
17. lek. wet. Piotr Kołacz – gm. Radzyń Podlaski
18. lek. wet. Joanna Pawusiak – gm. Radzyń Podlaski
19. lek. wet. Michał Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
20. lek. wet. Maciej Rumiński – gm. Radzyń Podlaski
21. lek. wet. Leszek Koczkodaj – gm. Wohyń
22. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń
23. lek. wet. Mirosław Klementewicz – gm. WohyńOpublikował: Administrator Strony
Publikacja dnia: 02.01.2019
Podpisał: Administrator Strony
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 010