RSS
A A A
SmodBIP

Lista wyznaczonych lekarzy weterynarii w powiecie Radzyń Podlaski w 2018 roku

I Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku, wystawiania świadectw zdrowia i sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
            

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
3. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
4. lek. wet. Joanna Daniewska – gm. Kąkolewnica
5. lek. wet. Patrycja Kępista – gm. Kąkolewnica
6. lek. wet. Janusz Leśniak – gm. Kąkolewnica
7. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
8. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska
9. lek. wet. Krzysztof Samczuk – gm. Komarówka Podlaska
10. lek. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
11. lek. wet. Andrzej Dymek – gm. Radzyń Podlaski
12. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan-Majorat
13. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Radzyń Podlaski
14. lek. wet. Patryk Rycak – gm. Radzyń Podlaski
15. lek. wet. Piotr Kołacz – gm. Radzyń Podlaski
16. lek. wet. Joanna Pawusiak – gm. Radzyń Podlaski
17. lek. wet. Maciej Rumiński – gm. Radzyń Podlaski
18. lek. wet. Leszek Koczkodaj – gm. Wohyń
19. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń
20. lek. wet. Mirosław Klementewicz – gm. Wohyń

            

II Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do sprawowania nadzoru
nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego,
oceny mięsa, nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju i sprawowania nadzoru nad rozbiorem mięsa
      

1. lek. wet. Ryszard Koślacz – ubojnia INDOS Bezwola
2. lek. wet. Ryszard Kusyk – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola
3. lek. wet. Jerzy Korec – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola
4. lek. wet. Leszek Koczkodaj – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola

           

III Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych
do badania mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa,
przeznaczonego na użytek własny
oraz badania mięsa zwierząt łownych po ich odstrzeleniu,
przeznaczonego na użytek własny
              

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
3. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
4. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
5. lek. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
6. lek. wet. Andrzej Dymek – gm. Radzyń Podlaski
7. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan-Majorat
8. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Ulan-Majorat
9. lek. wet. Leszek Koczkodaj – gm. Wohyń
10. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń
11. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska

                   

IV Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania badań rozpoznawczych, ochronnych szczepień i pobierania próbek do badań
              

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Grzegorz Wąchocki – gm. Borki
3. lek. wet. Marek Kukiełka – gm. Borki
4. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
5. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
6. lek. wet. Joanna Daniewska – gm. Kąkolewnica
7. lek. wet. Patrycja Kępista – gm. Kąkolewnica
8. lek. wet. Janusz Leśniak – gm. Kąkolewnica
9. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
10. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska
11. lek. wet. Krzysztof Samczuk – gm. Komarówka Podlaska
12. lek. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
13. lek. wet. Andrzej Dymek – gm. Radzyń Podlaski
14. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan-Majorat
15. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Radzyń Podlaski
16. lek. wet. Patryk Rycak – gm. Radzyń Podlaski
17. lek. wet. Piotr Kołacz – gm. Radzyń Podlaski
18. lek. wet. Joanna Pawusiak – gm. Radzyń Podlaski
19. lek. wet. Maciej Rumiński – powiat Radzyń Podlaski
20. lek. wet. Leszek Koczkodaj – gm. Wohyń
21. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń
22. lek. wet. Mirosław Klementewicz – gm. WohyńOpublikował: Administrator Strony
Publikacja dnia: 10.10.2018
Podpisał: Administrator Strony
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 957