RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Lista wyznaczonych lekarzy weterynarii w powiecie Radzyń Podlaski w 2018 roku

I Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku, wystawiania świadectw zdrowia i sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
            

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
3. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
4. lek. wet. Joanna Daniewska – gm. Kąkolewnica
5. lek. wet. Janusz Leśniak – gm. Kąkolewnica
6. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
7. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska
8. lek. wet. Krzysztof Samczuk – gm. Komarówka Podlaska
9. lek. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
10. lek. wet. Andrzej Dymek – gm. Radzyń Podlaski
11. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan-Majorat
12. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Radzyń Podlaski
13. lek. wet. Patryk Rycak – gm. Radzyń Podlaski
14. lek. wet. Piotr Kołacz – gm. Radzyń Podlaski
15. lek. wet. Joanna Pawusiak – gm. Radzyń Podlaski
16. lek. wet. Maciej Rumiński – gm. Radzyń Podlaski
17. lek. wet. Leszek Koczkodaj – gm. Wohyń
18. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń
19. lek. wet. Mirosław Klementewicz – gm. Wohyń

            

II Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do sprawowania nadzoru
nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego,
oceny mięsa, nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju i sprawowania nadzoru nad rozbiorem mięsa
      

1. lek. wet. Ryszard Koślacz – ubojnia INDOS Bezwola
2. lek. wet. Ryszard Kusyk – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola
3. lek. wet. Jerzy Korec – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola
4. lek. wet. Leszek Koczkodaj – ZM ZEMAT Wohyń, ubojnia INDOS Bezwola

           

III Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych
do badania mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa,
przeznaczonego na użytek własny
oraz badania mięsa zwierząt łownych po ich odstrzeleniu,
przeznaczonego na użytek własny
              

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
3. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
4. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
5. lek. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
6. lek. wet. Andrzej Dymek – gm. Radzyń Podlaski
7. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan-Majorat
8. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Ulan-Majorat
9. lek. wet. Leszek Koczkodaj – gm. Wohyń
10. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń
11. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska

                   

IV Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania badań rozpoznawczych, ochronnych szczepień i pobierania próbek do badań
              

1. lek. wet. Ryszard Kusyk – gm. Borki
2. lek. wet. Grzegorz Wąchocki – gm. Borki
3. lek. wet. Marek Kukiełka – gm. Borki
4. lek. wet. Jacek Bigoraj – gm. Czemierniki
5. lek. wet. Andrzej Nowak – gm. Kąkolewnica
6. lek. wet. Joanna Daniewska – gm. Kąkolewnica
7. lek. wet. Janusz Leśniak – gm. Kąkolewnica
8. lek. wet. Wojciech Sykut – gm. Komarówka Podlaska
9. lek. wet. Sławomir Bartoś – gm. Komarówka Podlaska
10. lek. wet. Krzysztof Samczuk – gm. Komarówka Podlaska
11. lek. wet. Jerzy Zdziennicki – gm. Radzyń Podlaski
12. lek. wet. Andrzej Dymek – gm. Radzyń Podlaski
13. lek. wet. Krzysztof Dybaczewski – gm. Ulan-Majorat
14. lek. wet. Grzegorz Lenard – gm. Radzyń Podlaski
15. lek. wet. Patryk Rycak – gm. Radzyń Podlaski
16. lek. wet. Piotr Kołacz – gm. Radzyń Podlaski
17. lek. wet. Joanna Pawusiak – gm. Radzyń Podlaski
18. lek. wet. Maciej Rumiński – powiat Radzyń Podlaski
19. lek. wet. Leszek Koczkodaj – gm. Wohyń
20. lek. wet. Jerzy Korec – gm. Wohyń
21. lek. wet. Mirosław Klementewicz – gm. WohyńOpublikował: Administrator Strony
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Administrator Strony
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 899