RSS
A A A
SmodBIP

Dokumenty do pobrania

Zasady bioasekuracji - ASF

  Przestrzeganie zasad bioasekuracji (ASF)

  Zał. nr 1. Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych

  Zał. nr 2. Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa

  Zał. nr 3. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

  Zał. 4. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

  Zał. nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

  Zał. nr 7. Spis świń w gospodarstwie

Wnioski

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie

   Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego

   Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego (stado przejęte)

   Choroba Aujeszkyego – ulotka informacyjna

   Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła

   Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła (stado przejęte)

   Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu warunków weterynaryjnych w prowadzonym punkcie kopulacyjnym

   Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru paszowego

   Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne)

Zgłoszenia

Zgłoszenia

  Zgłoszenie działalności prowadzonej na terenie powiatu Radzyń Podlaski (wpisanie)

  Zgłoszenie działalności prowadzonej na terenie powiatu Radzyń Podlaski (skreślenie)

  Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

  Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na uźytek własny

  Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz

  Zgłoszenie zasiedlenia fermy brojlerów kurzych / indyków rzeźnych

Oświadczenia

Oświadczenia

  oswiadczenie podmiotu działającego na rynku paszOpublikował: Administrator Strony
Publikacja dnia: 06.04.2018
Podpisał: Administrator Strony
Dokument z dnia: 14.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 880