RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienia publiczne

(2013.11.12) Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy
     Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
    

(2015.11.12) Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro na zakup szorowarki z odsysaniem dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy
     Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

    

(2015.11.12) Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro na zakup klimatyzatora wraz z montażem dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy
     Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
    

(2016.09.14) Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zakup kontenerów chłodniczych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
     Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 1b - Formularz ofertowy
     Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy
     Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego
    
(2017.10.11) Zamówienie publiczne powyżej 30.000 euro na zakup chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
     Ogłoszenie nr 600487
     Informacja z otwarcia oferty
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(2017.11.17) Zamówienie publiczne powyżej 30.000 euro na zakup chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim.
     SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Ogłoszenie nr 618307
     Informacja z otwarcia ofert
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(2018.04.05) Zaproszenie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zakup kontenerów chłodniczych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zobacz więcej...
      Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy
      Załącznik nr 2 - Projekt umowyOpublikował: Administrator Strony
Publikacja dnia: 05.04.2018
Podpisał: Administrator Strony
Dokument z dnia: 13.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 892